1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. زیست شناسی
 4. مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد1و2

نسخه جدید کتاب موجود می باشد.

مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد 1 2019
مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد1و2 برای فردا
مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد1و2 برای فردا برای فردا  
مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد1و2 برای فردا برای فردا  

مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد1و2

کد کتاب 105481

کتاب مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد1و2

ویرایش چهاردهم 2014

فهرست جلد1

 1. سلول ها : واحدهای پایه و و اساسی حیات
 2. ترکیبات شیمیایی سلول ها
 3. انرژی، کاتالیز و بیوسنتز
 4. ساختمان و عملکرد پروتئین
 5. DNA و کروموزوم ها
 6. همانند سازی ، ترمیم و نوترکیی DNA
 7. از dna تا پروتئین : چگونه سلول ها ژنوم ها
 8. کنترل بیان ژن
 9. ژن ها و ژنوم ها چگونه تکامل می یابند
 10. تکنولوژی مدرن DNA نو ترکیب

 

 

فهرست جلد2

 1. ساختار غشا
 2. انتقال از میان غشاهای سلول
 3. سلول ها چگونه انرژی را از مواد غذایی
 4. تولید انرژی در میتوکندری و کلروپلاست
 5. پیام رسانی سلولی
 6. اسکلت سلولی
 7. تقسیم سلولی
 8. تولید مثل جنسی و ژنتیک
 9. اجتماعات سلولی : بافت ها ، سلول های بنیادی و سرطان
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد1و2

دارای 5% تخفیف  

خرید کتاب مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتس جلد1و2

کتاب مبانی زیست شناسی آلبرتس در برگیرنده مفاهیم عمیق و کاملی از علم زیست شناسی در زمینه سلولس و مولکولی است که مطالعه آن به علاقمندان این رشته توصیه می گردد.

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند