1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. اصول توموگرافی کامپیوتری مبانی فیزیکی ، آناتومیکی و تکنیکی
اصول توموگرافی کامپیوتری مبانی فیزیکی ، آناتومیکی و تکنیکی رویان پژوه
اصول توموگرافی کامپیوتری مبانی فیزیکی ، آناتومیکی و تکنیکی رویان پژوه رویان پژوه  

اصول توموگرافی کامپیوتری مبانی فیزیکی ، آناتومیکی و تکنیکی

کد کتاب 154690

کتاب اصول توموگرافی کامپیوتری مبانی فیزیکی ، آناتومیکی و تکنیکی

تعداد صفحه
539
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول توموگرافی کامپیوتری مبانی فیزیکی ، آناتومیکی و تکنیکی

دارای 12% تخفیف  

کتاب اصول توموگرافی کامپیوتری مبانی فیزیکی ، آناتومیکی و تکنیکی

فصل 1 : فیزیک تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری 

فصل 2 : مراحل مراقبت از بیماری در بخش توموگرافی کامپیوتری 

فصل 3 : مواد کنتراست زا در تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری 

فصل 4 : آناتومی مقطعی در تصویر برداری توموگرافی کامپیوتری

فصل 5 : تکنیک های تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری

واژه یاب