1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. اورزانس های طبی پیش بیمارستانی جلد 1و2
اورزانس های طبی پیش بیمارستانی جلد 1و2 سیمین دخت

اورزانس های طبی پیش بیمارستانی جلد 1و2

کد کتاب 105464

کتاب اورزانس های طبی پیش بیمارستانی

خرید کتاب اورزانس های طبی پیش بیمارستانی جلد 1و2

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معاونت سلامت

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور

تعداد صفحه
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اورزانس های طبی پیش بیمارستانی جلد 1و2

کتاب اورزانس های طبی پیش بیمارستانی

اورزانس های طبی پیش بیمارستانی جلد 1و2

کتاب Prehosbital Emergency Care به همت معتبرترین انجمن های مرتبط با اورژانس های تالیف شده است.

هر چند مخاطب اصلی این کتاب را گروه خاصی از تکنسین های اورژانس (EMTها) تشکیل می دهند، بی شک هیچ فردی از گروه پزشکی نیست که از مطالعه این کتاب بی بهره بماند .

کتاب اورژانس های طبی پیش بیمارستانی طی 39 فصل تمامی اورژانس های طبی را به تفصیل به بحث گذاشته و کمتر نکته ای را فروگذار کرده است . به همین علت می توان آن را به عنوان راهنمایی نسبتا کامل در نظر داشت ودر ارائه بهتر مراقبت های طبی اورژانس از آن کمک گرفت .

فهرست مطالب جلد اول

بخش 1: پیش نیازهای یک EMT-I

بخش 2: فارما کولوژی و درمانهای داخل وریدی

بخش 3: راه هوایی

بخش 4: ارزیابی بیمار

بخش 5: تروما

فهرست مطالب جلد دوم

بخش 6: اورژانسهای پزشکی

بخش 7: ملاحظات ویژه

بخش 8: عملیات

بخش 9: مطالب تکمیلی

کتاب های مرتبط با اورزانس های طبی پیش بیمارستانی جلد 1و2