1. انتشارات جعفری نوین
  2. تجهیزات پزشکی
  3. مدل های آناتومی (مولاژ)
  4. مغز 8 قسمتی 8-part brain
مغز 8 قسمتی نامشخص

مغز 8 قسمتی - 8-part brain

کد محصول 154637

مغز ۸ قسمتی

  • بزرگتر از اندازه
  • جنس نشکن
  • مناسب برای آموزش
  • قابل شستشو

خرید کتاب مغز 8 قسمتی

|

مغز 8 قسمتی


مغز 8 قسمتی 8-part brain

تصویر 1 کتاب مغز 8 قسمتی 8-part brain