1. انتشارات جعفری نوین
  2. تجهیزات پزشکی
  3. مدل های آناتومی (مولاژ)
  4. مغز 8 قسمتی 8-part brain
مغز 8 قسمتی نامشخص
مغز 8 قسمتی نامشخص نامشخص  

مغز 8 قسمتی
8-part brain

کد محصول 154637

مغز ۸ قسمتی

  • بزرگتر از اندازه
  • جنس نشکن
  • مناسب برای آموزش
  • قابل شستشو

خرید مغز 8 قسمتی