1. انتشارات جعفری نوین
  2. تجهیزات پزشکی
  3. مدل های آناتومی (مولاژ)
  4. مغز 4 قسمتی 4-part brain
مغز 4 قسمتی نامشخص
مغز 4 قسمتی نامشخص نامشخص  

مغز 4 قسمتی
4-part brain

کد محصول 154636

مغز ۴ قسمتی

  • بزرگتر از اندازه
  • جنس نشکن
  • مناسب برای آموزش
  • قابل شستشو

خرید مغز 4 قسمتی