1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. اورژانس های طبی میانی پیش بیمارستانی جلد 1و2
اورژانس های طبی میانی پیش بیمارستانی جلد 1و2 سیمین دخت
اورژانس های طبی میانی پیش بیمارستانی جلد 1و2 سیمین دخت سیمین دخت  

اورژانس های طبی میانی پیش بیمارستانی جلد 1و2

کد کتاب 105463

کتاب اورژانس های طبی میانی پیش بیمارستانی جلد 1و2

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معاونت سلامت

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور

تعداد صفحه
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اورژانس های طبی میانی پیش بیمارستانی جلد 1و2

دارای 10% تخفیف  

اورژانس های طبی میانی پیش بیمارستانی جلد 1و2

کتاب اورژانس های طبی پیش بیمارستانی(میانی) طی 34 فصل تمامی اورژانس های طبی را به تفصیل به بحث گذاشته و کمتر نکته ای را فروگذار کرده به همین علت می توان آن را به عنوان راهنمای نسبتاَ کامل در نظر داشته و در ارائه بهتر مراقبت های طبی پیش بیمارستانی معرفی کرد و کمک گرفت. جلدهای تکمیلی این کتاب همین مطالب را در سطحی بالاتر ارائه کرده است.

کتاب اورژانس های طبی میانی پیش بیمارستانی جلد 1و2

جلد اول

بخش اول: کلیات

فصل1: اساس  EMT-inttermediate

فصل2: مروری بر سیستم های بدن انسان

فصل3: فارماکولوژی اورژانس

فصل4:رگ گیری و تجویز دارو

فصل5: کنتزرل راه هوایی و تهویه

بخش دوم: ارزیابی بیمار

فصل6: شرح حال گیری

فصل7: تکنیک های معاینه جسمی

فصل8: ارزیابی بیمار در صحنه حادثه

فصل9: تصمیم گیری بالینی

فصل10: ارتباطات

فصل11: ثبت اسناد

بخش سوم: اورژانس های تروما

فصل12: تروما و سیستم های تروما

فصل13: ترومای غیر نافذ

فصل14: ترومای نافذ

فصل15: خونریزی و شوک

فصل16: سوختگی

جلد دوم

فصل17:ترومای قفسه صدری

فصل18:مهارت های مراقبت از تروما

بخش چهارم: اورژانس های داخلی

فصل19: اورژانس های تنفسی

فصل20: اورژانس های قلبی عروقی

فصل21: اورژانس های دیابت

فصل22: واکنش های آلرژیک

فصل23: مسمویت ها

فصل24: اورژانس های اعصاب

فصل25: شکم حاد

فصل26: اورژانس های محیطی

فصل27: اورژانس های رفتاری

فصل28: اورژانس های زنان

بخش پنجم: فصول ویژه

فصل29: اورژانس های مامایی

فصل30: احیای نوزاد

فصل31: اورژانس های اطفال

فصل32: اورژانس های سالمندان

فصل33: درمان مبتنی بر ارزیابی

فصل34: پاسخ به حملات تروریستی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند