1. انتشارات جعفری نوین
  2. تجهیزات پزشکی
  3. مدل های آناتومی (مولاژ)
  4. لگن با ماهیچه Pelvis with muscles
لگن با ماهیچه نامشخص
لگن با ماهیچه نامشخص نامشخص  

لگن با ماهیچه
Pelvis with muscles

کد محصول 154628

لگن با ماهیچه

  • بزرگتر از اندازه
  • جنس نشکن
  • مناسب برای آموزش
  • قابل شستشو

خرید لگن با ماهیچه