1. انتشارات جعفری نوین
  2. تجهیزات پزشکی
  3. مدل های آناتومی (مولاژ)
  4. چشم 10 برابر Eyes 10 times
چشم 10 برابر نامشخص
چشم 10 برابر نامشخص نامشخص  

چشم 10 برابر
Eyes 10 times

کد محصول 154627

چشم ۱۰ برابر

  • بزرگتر از اندازه
  • جنس نشکن
  • مناسب برای آموزش
  • قابل شستشو

خرید چشم 10 برابر