1. انتشارات جعفری نوین
  2. تجهیزات پزشکی
  3. مدل های آناتومی (مولاژ)
  4. حنجره Larynx
حنجره نامشخص
حنجره نامشخص نامشخص  

حنجره
Larynx

کد محصول 154623

حنجره

  • بزرگتر از اندازه
  • جنس نشکن
  • مناسب برای آموزش
  • قابل شستشو

خرید حنجره