1. انتشارات جعفری نوین
  2. تجهیزات پزشکی
  3. مدل های آناتومی (مولاژ)
  4. چشم با نمایش ماهیچه Eyes with muscle display
چشم با نمایش ماهیچه نامشخص

چشم با نمایش ماهیچه - Eyes with muscle display

کد محصول 154620

چشم با نمایش ماهیچه

  • بزرگتر از اندازه
  • جنس نشکن
  • مناسب برای آموزش
  • قابل شستشو

خرید کتاب چشم با نمایش ماهیچه

|

چشم با نمایش ماهیچه


چشم با نمایش ماهیچه Eyes with muscle display

تصویر 1 کتاب چشم با نمایش ماهیچه Eyes with muscle display


چشم با نمایش ماهیچه Eyes with muscle display

تصویر 1 کتاب چشم با نمایش ماهیچه Eyes with muscle display