1. انتشارات جعفری نوین
  2. تجهیزات پزشکی
  3. مدل های آناتومی (مولاژ)
  4. چشم با نمایش ماهیچه Eyes with muscle display
چشم با نمایش ماهیچه نامشخص
چشم با نمایش ماهیچه نامشخص نامشخص  
چشم با نمایش ماهیچه نامشخص نامشخص  

چشم با نمایش ماهیچه
Eyes with muscle display

کد محصول 154620

چشم با نمایش ماهیچه

  • بزرگتر از اندازه
  • جنس نشکن
  • مناسب برای آموزش
  • قابل شستشو

خرید چشم با نمایش ماهیچه