1. انتشارات جعفری نوین
  2. تجهیزات پزشکی
  3. مدل های آناتومی (مولاژ)
  4. چشم 20 برابر 20 times the eye
چشم 20 برابر نامشخص

چشم 20 برابر - 20 times the eye

کد محصول 154619

چشم ۲۰ برابر

  • بزرگتر از اندازه
  • جنس نشکن
  • مناسب برای آموزش
  • قابل شستشو

خرید کتاب چشم 20 برابر

|

چشم 20 برابر


چشم 20 برابر 20 times the eye

تصویر 1 کتاب چشم 20 برابر 20 times the eye