1. انتشارات جعفری نوین
  2. تجهیزات پزشکی
  3. مدل های آناتومی (مولاژ)
  4. چشم 20 برابر 20 times the eye
چشم 20 برابر نامشخص
چشم 20 برابر نامشخص نامشخص  

چشم 20 برابر
20 times the eye

کد محصول 154619

چشم ۲۰ برابر

  • بزرگتر از اندازه
  • جنس نشکن
  • مناسب برای آموزش
  • قابل شستشو

خرید چشم 20 برابر