1. انتشارات جعفری نوین
  2. تجهیزات پزشکی
  3. مدل های آناتومی (مولاژ)
  4. پنجمین مهره گردن The fifth vertebra of the neck
پنجمین مهره گردن نامشخص

پنجمین مهره گردن - The fifth vertebra of the neck

کد محصول 154616

پنجمین مهره گردن

  • بزرگتر از اندازه
  • جنس نشکن
  • مناسب برای آموزش
  • قابل شستشو

خرید کتاب پنجمین مهره گردن

|

پنجمین مهره گردن


پنجمین مهره گردن The fifth vertebra of the neck

تصویر 1 کتاب پنجمین مهره گردن The fifth vertebra of the neck