1. انتشارات جعفری نوین
  2. تجهیزات پزشکی
  3. مدل های آناتومی (مولاژ)
  4. پنجمین مهره گردن The fifth vertebra of the neck
پنجمین مهره گردن نامشخص
پنجمین مهره گردن نامشخص نامشخص  

پنجمین مهره گردن
The fifth vertebra of the neck

کد محصول 154616

پنجمین مهره گردن

  • بزرگتر از اندازه
  • جنس نشکن
  • مناسب برای آموزش
  • قابل شستشو

خرید پنجمین مهره گردن