1. انتشارات جعفری نوین
  2. تجهیزات پزشکی
  3. مدل های آناتومی (مولاژ)
  4. سینه breast
سینه نامشخص
سینه نامشخص نامشخص  
سینه نامشخص نامشخص  

سینه
breast

کد محصول 154607

سینه

  • بزرگتر از اندازه
  • جنس نشکن
  • مناسب برای آموزش
  • قابل شستشو

خرید سینه