1. انتشارات جعفری نوین
  2. تجهیزات پزشکی
  3. مدل های آناتومی (مولاژ)
  4. برش مقطع مرد Male cross section
برش مقطع مرد نامشخص
برش مقطع مرد نامشخص نامشخص  

برش مقطع مرد
Male cross section

کد محصول 154604

برش مقطع مرد

  • بزرگتر از اندازه
  • جنس نشکن
  • مناسب برای آموزش
  • قابل شستشو

خرید برش مقطع مرد