1. انتشارات جعفری نوین
  2. تجهیزات پزشکی
  3. مدل های آناتومی (مولاژ)
  4. دفع ادرار 4 قسمتی 4-part urine excretion
دفع ادرار 4 قسمتی نامشخص
دفع ادرار 4 قسمتی نامشخص نامشخص  

دفع ادرار 4 قسمتی
4-part urine excretion

کد محصول 154602

دفع ادرار ۴ قسمتی

  • بزرگتر از اندازه
  • جنس نشکن
  • مناسب برای آموزش
  • قابل شستشو

 


خرید دفع ادرار 4 قسمتی