1. انتشارات جعفری نوین
  2. تجهیزات پزشکی
  3. مدل های آناتومی (مولاژ)
  4. مراحل حاملگی Stages of pregnancy
مراحل حاملگی نامشخص
مراحل حاملگی نامشخص نامشخص  

مراحل حاملگی
Stages of pregnancy

کد محصول 154596

  مراحل حاملگی

  • بزرگتر از اندازه
  • جنس نشکن
  • مناسب برای آموزش
  • قابل شستشو

خرید مراحل حاملگی