1. انتشارات جعفری نوین
  2. تجهیزات پزشکی
  3. مدل های آناتومی (مولاژ)
  4. مچ دست مچ پا Wrist Ankle
مچ دست  مچ پا نامشخص
مچ دست  مچ پا نامشخص نامشخص  

مچ دست مچ پا
Wrist Ankle

کد کتاب 154588

مچ دست  مچ پا

  • بزرگتر از اندازه
  • جنس نشکن
  • مناسب برای آموزش
  • قابل شستشو

خرید مچ دست مچ پا