1. انتشارات جعفری نوین
  2. تجهیزات پزشکی
  3. مدل های آناتومی (مولاژ)
  4. دندان 3 قسمتی 3-part teeth
دندان 3 قسمتی نامشخص
دندان 3 قسمتی نامشخص نامشخص  

دندان 3 قسمتی
3-part teeth

کد محصول 154585

  دندان ۳ قسمتی

  • بزرگتر از اندازه
  • جنس نشکن
  • مناسب برای آموزش
  • قابل شستشو

خرید دندان 3 قسمتی