1. انتشارات جعفری نوین
  2. تجهیزات پزشکی
  3. مدل های آناتومی (مولاژ)
  4. مهرهای گردن Neck seals
مهرهای گردن نامشخص
مهرهای گردن نامشخص نامشخص  

مهرهای گردن
Neck seals

کد محصول 154584

مهرهای گردن

  • بزرگتر از اندازه
  • جنس نشکن
  • مناسب برای آموزش
  • قابل شستشو

خرید مهرهای گردن