1. انتشارات جعفری نوین
  2. تجهیزات پزشکی
  3. مدل های آناتومی (مولاژ)
  4. مغز 2 قسمتی 2-part brain
مغز 2 قسمتی نامشخص
مغز 2 قسمتی نامشخص نامشخص  

مغز 2 قسمتی
2-part brain

کد کتاب 154578

مغز ۲ قسمتی

  • بزرگتر از اندازه
  • جنس نشکن
  • مناسب برای آموزش
  • قابل شستشو

خرید مغز 2 قسمتی