1. انتشارات جعفری نوین
  2. تجهیزات پزشکی
  3. مدل های آناتومی (مولاژ)
  4. قلب اندازه طبیعی Heart of normal size
قلب اندازه طبیعی نامشخص
قلب اندازه طبیعی نامشخص نامشخص  

قلب اندازه طبیعی
Heart of normal size

کد محصول 154575

 

قلب اندازه طبیعی

  • بزرگتر از اندازه
  • جنس نشکن
  • مناسب برای آموزش
  • قابل شستشو

خرید قلب اندازه طبیعی