1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. اصول بیوشیمی لنینجر 2021 ویرایش هشتم 5 استاد جلد اول Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Eighth Edition 5 Master Volume One
اصول بیوشیمی لنینجر 2021 ویرایش هشتم 5 استاد جلد اول اندیشه رفیع
اصول بیوشیمی لنینجر 2021 ویرایش هشتم 5 استاد جلد اول اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

اصول بیوشیمی لنینجر 2021 ویرایش هشتم 5 استاد جلد اول
Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Eighth Edition 5 Master Volume One

کد کتاب 154556

کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 ویرایش هشتم 5 استاد جلد اول

تعداد صفحه
668
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول بیوشیمی لنینجر 2021 ویرایش هشتم 5 استاد جلد اول

دارای 25% تخفیف  

کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 ویرایش هشتم 5 استاد جلد اول

فصل 1 : پایه های بیوشیمی

فصل 2 : آب 

فصل 3 : اسید های آمینه ، پپتیدها و پروتئین ها

فصل 4 : ساختار سه بعدی پروتئین ها

فصل 5 : عملکرد پروتئین

فصل 6 : آنزیم ها 

فصل 7 : کربوهیدرات ها و گلیکوبیولوژی

فصل 8 : نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک

فصل 9 : تکنولوژی های اطلاعات بر پایه DNA

فصل 10 : لیپیدها

فصل 11 : غشاهای بیولوژیک و انتقال

فصل 12 : پیام رسانی زیستی

واژه یاب

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند