1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. بیوشیمی
 4. میانبر الگوریتم بیوشیمی
میانبر الگوریتم بیوشیمی گروه تالیفی دکتر خلیلی
میانبر الگوریتم بیوشیمی گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

میانبر الگوریتم بیوشیمی

کد کتاب 105445

کتاب میانبر الگوریتم بیوشیمی

تعداد صفحه
230
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید میانبر الگوریتم بیوشیمی

دارای 20% تخفیف  

میانبر الگوریتم بیوشیمی

ویژه رشته های:

بیوشیمی ، ایمنی شناسی ، علوم شناسی ، ژنتیک ، خون شناسی ، باکتری شناسی ، ویروس شناسی ، فیزیولوژی ، سم شناسی ، نانو تکنولوژی ، علوم آزمایشگاهی ، علوم پایه پزشکی ،

دندان پزشکی ، داروسازی ، بیوتکنولوژی دارویی ، نانو فناوری دارویی ، دارو سازی هسته ای ، و .....

پوشش90 درصد سوالات کنکور با استفاده از نکات کلیدی

خلاصه برداری به صورت الگوریتم ، شکل ، جدول ، نمودار و ....

کامل جامع بودن مطالب در عین مختصر و مفید بودن آنها

مطالعه نکات خلاصه در کم ترین زمان

منطبق با آخرین ویرایش منابع اعلام شده

کتاب میانبر الگوریتم بیوشیمی

کتاب میانبر الگوریتم بیوشیمی

 1. آب و PH
 2. اسید آمینه
 3. پروتئین ها
 4. آنزیم
 5. کربوهیدرات ها
 6. لیپید ها
 7. غشاء بیولوژیک
 8. نوکلئوتید ها و اسید های نوکلوئیک
 9. ویتامین ها
 10. مقدمه ای بر متابولیسم و فسفریلاسیون اکسیداتیو
 11. متابولیسم کربوهیدرات
 12. متابولیسم لیپید ها
 13. متابولیسم اسید های آمینه
 14. متابولیسم هم
 15. متابولیسم نوکلئوتیدها
 16. هورمون ها

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند