1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. رادیولوژی/ پرتونگاری
 4. تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژی (جمجمه و دستگاه گوارش)
تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژی (جمجمه و دستگاه گوارش) حیدری
تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژی (جمجمه و دستگاه گوارش) حیدری حیدری  

تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژی (جمجمه و دستگاه گوارش)

کد کتاب 105442

کتاب تکنیک های پرتو نگاری آزمون های رادیولوژی (جمجمه و دستگاه گوارش)

تعداد صفحه
232
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژی (جمجمه و دستگاه گوارش)

دارای 20% تخفیف  

تکنیک های پرتو نگاری آزمون های رادیولوژی (جمجمه و دستگاه گوارش)

کتابی که در پیش رو دارید ، آزمون های رادیولوژی جمجمه ، دستگاه گوارش و پاره ای دیگر از روش های پرتو نگاری می باشد.

تکنیک های پرتو نگاری آزمون های رادیولوژی (جمجمه و دستگاه گوارش)

 1. جمجمه SKULL
 2. استخوان های صورت FACIALBONES
 3. سینوس های پارانازال PARANASAL SINUSES
 4. پتروماستوئید PETRO MASTOID
 5. زائده استالوئید گیجگاهی STYLOID PROCESS
 6. سوراخ جاگولار GAGULAR FORAMEN
 7. دندان ها TEETH
 8. دستگاه گوارش ALIMENTARI TRACT
 9. غدد بزاقی SALIVARY GLANDS
 10. دستگاه باروری خانمها FEMALE REPRODUCTIVE SISTEM

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند