1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. برونر سودارث 2018 داخلی جراحی 8 (تولید مثل ، بیماری های تناسلی پستان)
برونر سودارث 2018 داخلی جراحی 8 (تولید مثل ، بیماری های تناسلی پستان) حیدری
برونر سودارث 2018 داخلی جراحی 8 (تولید مثل ، بیماری های تناسلی پستان) حیدری حیدری  

برونر سودارث 2018 داخلی جراحی 8 (تولید مثل ، بیماری های تناسلی پستان)

کد کتاب 105428

 کتاب برونر سودارث 2018 داخلی جراحی 8 (تولید مثل ، بیماری های تناسلی پستان)

پرستاری بزرگسالان و سالمندان2 برونر و سودارث (تولید مثل ، بیماری های تناسلی پستان)

تعداد صفحه
240
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید برونر سودارث 2018 داخلی جراحی 8 (تولید مثل ، بیماری های تناسلی پستان)

دارای 20% تخفیف  

پرستاری بزرگسالان و سالمندان2 برونر و سودارث (تولید مثل ، بیماری های تناسلی پستان)

یکی از مهم ترین و معتبر ترین منابع پرستاری دنیا ، کتاب مرجع پرستاری برونر _سودارث می باشد که سالهاست در آموزش و خدمات پرستاری مورد استفاده قرار گرفته و توانسته است

نقش حساسی در ارتقا اطلاعات علمی پرستاری داشته باشد .

با توجه به اینکه متن اصلی کتاب به زبان انگلیسی است ، استفاده از آن برای همگان سهل نباشد ، لذا ترجمه آن به زبان فارسی نیز میتواند تا حدی مثمر ثمر قرار گیرد .

کتاب حاضر ترجمه آخرین ویرایش برونر و سودارث است .

این کتاب شامل 4 فصل می باشد

بررسی و مدیریت بیماران با فرآیند های فیزیولویک زنان

مدیریت بیماران مبتلا به اختلالات دستگاه تنلی زنان

بررسی و مدیریت بیماران مبتلا به اختلالات پستان

بررسی و مدیریت بیماران مرد با اختلالات تولید مثل

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند