پیگیری سفارش : [02166407009]
به وب سایت انتشارات جعفری خوش آمدید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. رادیولوژی دهان اصول و تفسیر وایت فارو 2019
دارای 17% تخفیف
رادیولوژی دهان اصول و تفسیر وایت فارو 2019 آرتین طب

رادیولوژی دهان اصول و تفسیر وایت فارو 2019

کد کتاب105421

کتاب رادیولوژی دهان اصول و تفسیر وایت فارو 2019

تعداد صفحه
803
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کتاب رادیولوژی دهان اصول و تفسیر وایت فارو 2019

کتاب رادیولوژی دهان اصول و تفسیر وایت فارو 2019

تصویربرداری رادیولوژیک یک جزء مهم تشخیص و طرح درمان در درمان‌های عمومی و تخصصی دندانپزشکی می‌باشد. دندانپزشکان در مطب، بیمارستان مراکز درمانی به بسیاری مدالیته‌های تصویربرداری دسترسی دارند. به منظور کاربرد بهینه تصاویر تشخیصی در مراقبت بیماران، دندانپزشکان بایستی اصول پایه تشکیل تصویر رادیوگرافیک و تفسیر آن را بدانند. به منظور رسیدن به این هدف این کتاب دانش پایه و اصول قواعد مربوط جهت استفاده ایمن و موثر از اشعه ایکس را به همراه دانش عمیق از تکنیک‌های معمولی و پیشرفته تصویربرداری فراهم کرده تا جهت ارزیابی بیماری‌های دهان، فک و صورت استفاده شوند. به علاوه ویرایش جدید این کتاب فرصت بحث در مورد آخرین پیشرفت‌ها در این عرصه فراهم می‌سازد.

دندانپزشکان باید با خصوصیات کلیدی بیماری‌های ناحیه ماگزبلوفاشیال آشنا باشند، این کتاب پوشش جامعی در مورد تظاهرات رادیوگرافیک و تشخیص افتراقی بیمار‌ی‌های دندانی، فکی، سینوس‌های پارانازول، غدد بزاقی و مفصل تمپورومندیبولار ارائه می‌کند. فصول کتاب بر پایه‌های بیولوژیک بیماری‌ها در ارتباط با تفسیر رادیولوژیک تأکید می‌ورزد. به منظور ارتقای ادغام علوم بالینی و پایه، فصل جدیدی در مورد بیماری‌های موثر بر ساختار استخوانی به کتاب اضافه  شده است. تظاهرات رادیولوژیک بیماری‌ها در حد امکان، با تصاویر دوبعدی معمولی و هم‌چنین تصویربرداری پیشرفته نشان داده شده است که جهت اعمال دندانپزشکی عمومی و تخصصی قابل استفاده است.

کتاب رادیولوژی دهان اصول و تفسیر وایت فارو 2019

بخش 1: پایه‌ها

فصل 1: فیزیک

فصل 2: اثرات بیولوژیک رادیاسیون یونیزان

فصل 3: ایمنی و حفاظت

بخش 2: تصویربرداری

فصل 4: تصویربرداری دیجیتال

فصل 5: تصویربرداری فیلم

فصل 6: هندسه تصویر

فصل 7: تصاویر داخلی دهانی

فصل 8: تصویربرداری جمجمه و سفالومتری

فصل 9: تصویربرداری پانورامیک

فصل 10: تومورگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی: دریافت حجمی

فصل 11: تومورگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی: آماده سازی حجمی

فصل 12: آناتومی رادیوگرافی

فصل 13: سایر مدالیته‌های تصویربرداری

فصل14: آنسوی تصویربرداری سه بعدی

فصل 15: ایمپلنت‌های دندانی

فصل 16: تضمین کیفیت و کنترل عفونت

فصل 17: تجویز تصویربرداری‌های تشخیصی

بخش 3: تفسیر

فصل 18: اصول تفسیر رادیوگرافی

فصل 19: پوسیدگی‌های دندانی

فصل 20: بیماری‌های پریودنتال

فصل 21: آنومالی‌های دندانی

فصل 22: شرایط التهابی فکین

فصل 23: سیست‌ها

فصل 24: تومورها و نئوپلاسم‌های خوش خیم

فصل 25: بیماری‌های درگیرکننده ساختار استخوان

فصل 26: نئوپلاسم‌های بدخیم

فصل 27: تروما

فصل 28: بیماری‌های سینوس پارانازال

فصل 29: آنومالی‌های کرانیوفاشیال

فصل 30: اختلالات مفصل تمپورومندیبولار

فصل 31: کلسیفیکاسیون‌ها و استخوانی شدن‌های بافت نرم

فصل 32: بیماری‌های غده بزاقی

بخش 4: دیگر کاربردها

فصل 33: پزشکی قانونی