1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. میکروب شناسی
 4. آزمایشگاه انگل شناسی پزشکی
آزمایشگاه انگل شناسی پزشکی

آزمایشگاه انگل شناسی پزشکی

کد کتاب 105412

کتاب آزمایشگاه انگل شناسی پزشکی

تعداد صفحه
220
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آزمایشگاه انگل شناسی پزشکی

آزمایشگاه انگل شناسی پزشکی

آزمایشهای معمول و اختصاصی

 1. شکل شناسی
 2. روشهای ایمونولوژی و سرولوژی
 3. روشهای مولکولی
 4. طرز ساخت محلولها و محیط ها
 5. اطلس رنگی
 6. آزمایشهای معمول و اختصاصی
 7. شکل شناسی
 8. روشهای ایمونولوژی و سرولوژی
 9. روشهای مولکولی
 10. طرز ساخت محلولها و محیط ها
 11. اطلس رنگی

کتاب های مرتبط با آزمایشگاه انگل شناسی پزشکی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند