[ 02166407009 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
  1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. روش های تشخیصی باکتری های بیماریزا در ایران

روش های تشخیصی باکتری های بیماریزا در ایران

کد کتاب 105857

روش های تشخیصی باکتری های بیماریزا در ایران

 

192,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید روش های تشخیصی باکتری های بیماریزا در ایران

5
0 ريال
0 ريال

روش های تشخیصی باکتری های بیماریزا در ایران

کتاب های مرتبط با روش های تشخیصی باکتری های بیماریزا در ایران

میکروب شناسی