1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ضروریات ایمونولوژی پزشکی
ضروریات ایمونولوژی پزشکی اطمینان
ضروریات ایمونولوژی پزشکی اطمینان اطمینان  

ضروریات ایمونولوژی پزشکی

کد کتاب 105397

کتاب ضروریات ایمونولوژی پزشکی

تعداد صفحه
282
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ضروریات ایمونولوژی پزشکی

دارای 15% تخفیف  

کتاب ضروریات ایمونولوژی پزشکی

فصل 1 : مقدمه ای بر ایمونولوژی

فصل 2 : گردش لکوسیتی و مهاجرت به بافت ها

فصل 3 : ایمنی ذاتی و اجزای آن

فصل 4 : عملکرد کمپلمان

فصل 5 : آنتی ژن و آنتی بادی

فصل 6 : مولکول های کمپلکس اصلی سازگاری نسجی (MHC), پردازش و عرضه آنتی ژن

فصل 7 : پذیرنده های ایمنی، انتقال سیگنال و التهاب

فصل 8 : تکامل لنفوسیت و بازآرایی ژن های پذیرنده آنتی ژن

فصل 9 : فعال شدن لنفوسیت T و مکانیسم های اجرایی ایمنی سلولی

فصل 10 : فعال شدن لنفوسیت B و مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال

فصل 11 : ایمنی ناحیه ای: پاسخ ایمنی اختصاصی در بافت های اپی تلیال و بافت های مصون از پاسخ ایمنی

فصل 12 : تولرانس ایمونولوژیک، آپوپتوز و خودایمنی

فصل 13 : ایمونولوژی بیماری های عفونی و واکسیناسیون

فصل 14 : ایمونولوژی پیوند

فصل 15 : ایمونولوژی سرطان و ایمونوتراپی

فصل 16 : اختلالات ازدیات حساسیت

فصل 17 : نقص ایمنی مادرزادی اکتسابی

فصل 18 : سایتوکاین ها و کموکاین ها

فصل 19 : تکنیک های آزمایشگاهی در ایمونولوژی

فصل 20 : ایمونوهماتولوژی

فصل 21 : ایمونوفارماکولوژی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند