1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. مرور سریع بر مراقبت از زخم
مرور سریع بر مراقبت از زخم

مرور سریع بر مراقبت از زخم

کد کتاب 105393

کتاب مرور سریع بر مراقبت از زخم

تعداد صفحه
104
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مرور سریع بر مراقبت از زخم

دارای 10% تخفیف  

کتاب مرور سریع بر مراقبت از زخم

پیشگیری از زخم ها، طبقه بندی زخم ها، انواع پانسمان ها و مراقبت های علمی و اصولی است و این مطالب را با شکل ها و تصاویر واضح بیان مینماید.

کتاب مرور سریع بر مراقبت از زخم

کتاب مرور سریع بر مراقبت از زخم

فهرست مطالب

فصل1: بررسی

فصل2: زخم های فشاری

فصل3: زخم های عروقی

فصل4: حقایقی درباره دیابت

فصل5: مهارت ها

فصل6: فرآورده های پانسمانی

کتاب های مرتبط با مرور سریع بر مراقبت از زخم