1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. ایمنی شناسی
 4. QR خلاصه ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018
QR خلاصه ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 اندیشه رفیع
QR خلاصه ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

QR خلاصه ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018

کد کتاب 105376

 کتاب QR خلاصه ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018

تعداد صفحه
340
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید QR خلاصه ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018

دارای 5% تخفیف  

کتاب QR خلاصه ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018

 1. خصوصیات و مروری بر پاسخ های ایمنی
 2. سلول ها و بافت های سیستم ایمنی
 3. گردش لکوسیتی و مهاجرت به بافت ها
 4. ایمنی ذاتی
 5. آنتی بادی ها و آنتی ژن ها
 6. مولکول های کمپلکس سازگاری نسجی اصلی و عرضه آنتی ژن به لنفوسیت های
 7. پذیرنده های ایمنی و انتقال سیگنال
 8. تکامل لنفوسیتی و بازآرایی ژن های پذیرنده آنتی ژنی
 9. فعال شدن لنفوسیت های
 10. تمایز و عملکرد سلول های T اجرایی +CD4
 11. تمایز و عملکرد سلول های T اجرایی +CD8
 12. فعال شدن سلول B و تولید آنتی بادی
 13. مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال
 14. ایمنی تخصص یافته در سدهای اپیتلیال و بافت های مصون از پاسخ های ایمنی
 15. تحمل ایمونولوژیک و خودایمنی
 16. ایمنی در برابر میکروب ها
 17. پیوند و ایمونولوژی پیوند
 18. ایمنی در برابر تومورها
 19. اختلالات ازدیاد حساسیت
 20. آلرژی
 21. نقایص ایمنی مادرزادی و اکتسابی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند