1. انتشارات جعفری نوین
 2. پرستاری و مامایی
 3. پرستاری
 4. مفاهیم پرستاری (داخلی-جراحی)
مفاهیم پرستاری (داخلی-جراحی)

مفاهیم پرستاری (داخلی-جراحی)

کد کتاب 105369

کتاب مفاهیم پرستاری (داخلی-جراحی)

سرفصل تعیین شده واحد درس مفاهیم داخلی جراحی از سوی ستاد انقلاب فرهنگی

تعداد صفحه
234
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مفاهیم پرستاری (داخلی-جراحی)

دارای 10% تخفیف  

مفاهیم پرستاری (داخلی-جراحی)

کتاب مفاهیم پرستاری (داخلی-جراحی)

 1. فرآیند پرستاری
 2. مراقبتهای پرستاری قبل از عمل جراحی
 3. مراقبتهای پرستاری بعد از عمل جراحی
 4. شوک و مراقبتهای پرستاری
 5. پنداشت از خود
 6. تنش(استرس) و سازگاری
 7. مراقبهای بهداشتی سالمندان
 8. بیماریهای مزمن
 9. هموستاز، صدمه و التیام سلولی
 10. توانبخشی
 11. مرگ و مردن

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند