1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویرایش28 باکتری شناسی جلد1
میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویرایش28  باکتری شناسی جلد1 حیدری
میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویرایش28  باکتری شناسی جلد1 حیدری حیدری  

میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویرایش28 باکتری شناسی جلد1

کد کتاب 105357

کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویرایش28  باکتری شناسی جلد1

خرید میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 باکتری شناسی

مرجع اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعداد صفحه
526
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویرایش28 باکتری شناسی جلد1

دارای 20% تخفیف  

میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویرایش28  باکتری شناسی جلد1

مرجع اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 ویرایش28  باکتری شناسی جلد1

  1. کلیات میکروب شناسی
  2. ایمنی شناسی
  3. باکتری شناسی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند