1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. مروری بر بیوشیمی نجات شکوهی
مروری بر بیوشیمی نجات شکوهی رویان پژوه
مروری بر بیوشیمی نجات شکوهی رویان پژوه رویان پژوه  

مروری بر بیوشیمی نجات شکوهی

کد کتاب 105350

کتاب مروری بر بیوشیمی نجات شکوهی

با همکاری: دکتر اصغر عینی زاده

همراه با سوالات تفکیکی

25 دوره امتحان جامع علوم پایه پزشکی

25 دوره امتحانات جامع علوم پایه دندانپزشکی

25 دوره امتحانات جامع علوم پایه داروسازی

از شهریور 81 تا شهریور 93

تعداد صفحه
468
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید مروری بر بیوشیمی نجات شکوهی

کتاب مروری بر بیوشیمی نجات شکوهی

دوره امتحان جامع علوم پایه پزشکی

25 دوره امتحانات جامع علوم پایه دندانپزشکی

25 دوره امتحانات جامع علوم پایه داروسازی

از شهریور 81 تا شهریور 93

کتاب مروری بر بیوشیمی نجات شکوهی

کتاب حاضر چکیده ای از مطالب اساسی و با اهمیت درس بیوشیمی است که در تالیف آن از منابع معتبر، با رعایت سرفصل های تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهره گرفته شده است.

این کتاب شامل 12 فصل است و در پایان هر فصل کلیه سوالات تفکیکی امتحانات جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی مربوط به آن فصل از شهریور 81 تا شهریور 93 همراه با پاسخنامه افزوده شده است.

ویژگی دیگر این مجموعه سادگی، روانی و فشردگی مطالب آن است به طوری که علاوه بر طول ترم، در امتحانات جامع علوم پایه، پره انترنی و کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی و برخی از رشته های علوم پایه نظیر زیست شناسی و شیمی قابل استفاده خواهد بود.

 

کتاب مروری بر بیوشیمی نجات شکوهی

فصل1: آب و الکترولیتها

فصل2: اسیدهای آمینه و پروتئینها

فصل3: آنزیمها

فصل4: ساختمان کربوهیدراتها

فصل5: متابولیسم کربوهیدراتها

فصل6: اکسیداسیون بیولوژیک

فصل7: ویتامینها

فصل8: ساختمان لیپیدها

فصل9: متابولیسم لیپیدها

فصل10: بیولوژی لیپیدها

فصل11: متابولیسم ترکیبیات نیتروژندار

فصل12: هرومونها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند