1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(باکتریال) 2018
اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(باکتریال) 2018 ارجمند
اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(باکتریال) 2018 ارجمند ارجمند  

اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(باکتریال) 2018

کد کتاب 105347

اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(باکتریال) 2018

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(باکتریال) 2018

دارای 2% تخفیف  

کتاب اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(باکتریال) 2018

در این کتاب تلاش شده مطالب را صادقانه و در جهت اراِه دقیق موضوع به اساتید و دانشجو ها اراِه گردد.وسعی شده شناخت دقیق از عملکرد باکتری ها،پاتوژنزه و نحوه ایجادبیماری های و مکانیزم بروز مقاومت به آنتی بیوتیک ها رارایِه دهد.

کتاب اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی(باکتریال) 2018

بخش1: تغییرات درجه حرارت بدن

بخش2: ملاحظات اصلی در بیماریهای عفونی

بخش3: سندرم های بالینی : عفونت های اکتسابی از جامعه

بخش4: سندرم های بالینی : عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی

بخش5: درمان بیماری های باکتریال

بخش6: بیماریهای ناشی از باکتری های گرم مثبت

بخش7: بیماریهای ناشی از باکتری های گرم منفی

بخش8: عفونت های باکتری های متفرقه

بخش9: بیماریهای مایکوباکتریایی

بخش10: بیماریهای اسپیروکتی

بخش11: بیماریهای ناشی از ریکتزیا ، مایکوپلاسما و کلامیدیا

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند