1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. IQB روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی(همراه با چکیده فصول و پاسخنامه تشریحی)
IQB روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی(همراه با چکیده فصول و پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی
IQB روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی(همراه با چکیده فصول و پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

IQB روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی(همراه با چکیده فصول و پاسخنامه تشریحی)

کد کتاب 105346

کتاب IQB روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی(همراه با چکیده فصول و پاسخنامه تشریحی)

تعداد صفحه
67
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید IQB روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی(همراه با چکیده فصول و پاسخنامه تشریحی)

دارای 21% تخفیف  

IQB روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی(همراه با چکیده فصول و پاسخنامه تشریحی)

کتاب IQB روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی(همراه با چکیده فصول و پاسخنامه تشریحی)

کتاب IQB روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی(همراه با چکیده فصول و پاسخنامه تشریحی)

فصل1: رابطه پزشکی،بیمار و فنون مصاحله

فصل2: رشد انسان در طول چرخه حیات

فصل3: طبقه بندی در روانپزشکی و مقیاس های درجه بندی روانپزشکی

فصل4: تمایلات جنسی انسان

فصل5: اختلالات هویت جنسی

فصل6: روانپزشکی و طب تولید مثل

فصل7: تمایلات جنسی،اختلال عملکرد جنسی و تجاوز جنسی

فصل8: مشکلات شایع روانی

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند