1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. رویان شناسی پزشکی لانگمن
رویان شناسی پزشکی لانگمن ابن سینا
رویان شناسی پزشکی لانگمن ابن سینا ابن سینا  

رویان شناسی پزشکی لانگمن

کد کتاب 105342

کتاب رویان شناسی پزشکی لانگمن

تعداد صفحه
508
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید رویان شناسی پزشکی لانگمن

دارای 10% تخفیف  

رویان شناسی پزشکی لانگمن

رویان شناسی متضمن و حاصل پژوهش های وسیع مولکولی ، سلولی و عوامل ساختمانی است که نهایتا به تشکیل اعضا احشا، اندام ها و حواس نوزاد منجر میشود . این بررسی ها دارای ارزش فراوان است چه به آن وسیله می توان توانمندی لازم را برای تولید نوزاد سالم به دست آورد .

رویان شناسی پزشکی لانگمن

  1. رویان شناسی عمومی
  2. رویان شناسی بر اساس دستگاهها
  3. ضمائم

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند