1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. جنین شناسی
  4. جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019
جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019 اشراقیه
جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019 اشراقیه اشراقیه  

جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019

کد کتاب 105325

کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019

تعداد صفحه
404
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019

دارای 10% تخفیف  

جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019

دکتر مهدی مهدی‌زاده

استاد مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی و گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر طیبه آرتیمانی

عضو هیئت علمی گروه آناتومی و مرکز تحقیقات آندومتر  و آندومتریوزیس دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر بیتا سیفی

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر مهرداد بختیاری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر فاطمه کرمانیان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

دکتر مجید کاتبی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر روناک شعبانی

عضو هیئت علمی گروه آناتومی و مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر فاطمه سادات  امجدی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر زهرا زندیه

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019

بخش 1:جنین شناسی عمومی

بخش 2:دستگاههای بدن

بخش 3:ضمائم

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند