1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. آناتومی بالینی اسنل تنه 2019
آناتومی بالینی اسنل تنه 2019 اندیشه رفیع
آناتومی بالینی اسنل تنه 2019 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

آناتومی بالینی اسنل تنه 2019

کد کتاب 105318

کتاب آناتومی بالینی اسنل تنه جلد1  2019

تعداد صفحه
511
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آناتومی بالینی اسنل تنه 2019

دارای 20% تخفیف  

کتاب آناتومی بالینی اسنل تنه جلد1   2019

کتاب آناتومی بالینی اسنل تنه جلد1 2019

فصل 1 : مقدمه

فصل 2 : پشت

فصل 4 : قفسه سینه  بخش اول: جدار قفسه سینه

فصل 5 : قفسه سینه   بخش اول: حفره قفسه سینه

فصل 6 : شکم   بخش اول: جدار شکم

فصل 7 : شکم   بخش دوم: حفره شکمی

فصل 8 : لگن    بخش اول: جدارهای لگن

فصل 9 : لگن   بخش دوم: حفره لگن

فصل 10 : پرینه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند