1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی باکتریال
اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی  باکتریال حیدری
اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی  باکتریال حیدری حیدری  

اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی باکتریال

کد کتاب 105316

کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی (باکتریال)

ترجمه دانشجویان برتر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

با مقدمه : دکتر رضا تسلیمی

ویراستار: دکتر مهرداد صلاحی

تعداد صفحه
894
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی باکتریال

دارای 10% تخفیف  

کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی (باکتریال)

این کتاب حاوی صدها نکته کلیدی و پایه از فرهنگ بیکران طب داخلی است ، صرفنظر از جنبه ی آموزشی و با توجه به محتویات و ارزشی که این کتاب داراست ، در جهت افزودن به دانش دوستان و علاقمندان به طب داخلی، می توان آن را به عنوان مدرک اعتلای فرهنگ طب داخلی معرفی و ارزیا بی کرد.

کتاب اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی (باکتریال)

بخش اول:  تغییرات درجه حرارت بدن

 فصل15: تب

 فصل16: تب و راش

 فصل17: تب با منشا ناشناخته

بخش دوم:  ملاحظات پایه در بیماری های عفونی

 فصل115:برخورد با بیمار مبتلا به بیماری های عفونی

 فصل116: مکانیسم های مولکولی بیماری زایی میکروبی

 فصل117: برخورد بیماران تب دار بدحال عفونی

بخش سوم:  سندرم های بالینی، عفونت های اکتسابی از جامعه

 فصل121: پنومونی

 فصل122: آبسه ریه

 فصل123: اندوکاریت عفونی

بخش چهارم: سندرم های بالینی؛ عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی

 فصل137: عفونت های اکتسابی از مراکز مراقبت بهداشتی

 فصل138: عفونت های گیرندگان عضو پیوندی

بخش پنجم: درمان بیماری های باکتریال

 فصل139: درمان و پروفیلاکسی عفونت های باکتریال

 فصل140: مقاومت باکتریال به عوامل ضدمیکروبی

بخش ششم:  بیماری های ناشی از باکتری های گرم مثبت

 فصل141: بیماری های پنوموکوکی

 فصل142: عفونت های استافیلوکوکی

 فصل143: عفونت های استریتوکوکی

بخش هفتم:  بیماری های ناشی از باکتری های گرم منفی

 فصل151: عفونت های گنوکوکی

 فصل152: عفونت های هموفیلوسی و موراکسلایی

 فصل153: عفونت های ناشی از گروه HACEK و باکتری های گرم

بخش هشتم: عفونتا های باکتریال متفرقه

 فصل169: نوکاردیوز

 فصل170: اکتینومایکوز

 فصل171: بیماری ویپل

بخش نهم:  بیماری های مایکوباکتریال

 فصل174: جذام

 فصل175: عفونت های مایکوباکتریال غیرسلی

 فصل176: داروهای آنتی مایکوباکتریوم

بخش دهم:  بیماری های اسپیروکتال

 فصل177: سیفلیس

 فصل178: تب راجعه

 فصل179: بورلیوز لایم

بخش یازدهم:  بیماری های ایجاد شده توسط مایکوپلاسما، و کلامیدیا

 فصل182: بیماری های ریکتزیایی

 فصل183: عفونت های مایکوپلاسمایی

 فصل184: عفونت های کلامیدیایی

  واژه نامه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند