1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. کالبد شناسی اندام های فوقانی و تحتانی بالینی
کالبد شناسی اندام های فوقانی و تحتانی بالینی حیدری
کالبد شناسی اندام های فوقانی و تحتانی بالینی حیدری حیدری  

کالبد شناسی اندام های فوقانی و تحتانی بالینی

کد کتاب 105309

کتاب کالبد شناسی اندام های فوقانی و تحتانی بالینی

تعداد صفحه
161
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
1
نویسنده

خرید کالبد شناسی اندام های فوقانی و تحتانی بالینی

دارای 5% تخفیف  

کالبد شناسی اندام های فوقانی و تحتانی بالینی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند