1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. نوروآناتومی گری برای دانشجویان 2020
نوروآناتومی گری برای دانشجویان 2020 اندیشه رفیع
نوروآناتومی گری برای دانشجویان 2020 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

نوروآناتومی گری برای دانشجویان 2020

کد کتاب 105301

کتاب نوروآناتومی گری جلد4 برای دانشجویان 2020

تعداد صفحه
96
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید نوروآناتومی گری برای دانشجویان 2020

دارای 5% تخفیف  

کتاب نوروآناتومی گری جلد4 برای دانشجویان 2020

در متن این کتاب، موارد بالینی در انتهای فصول، و در قسمت آناتومی سطحی بازنگری و به روز کرده ایم. ثانیا مطالب بالینی جدیدی را افزوده ایم تا خواننده، مثال های مرتبط با اطلاعات آناتومیک را با شرایط بالینی به روز نماید.

آناتومی (کالبد شناسی) انسانی ، پایه و اساس پزشکی است که در مراحل اولیه تحصیلی کلیه دانشجویان علوم پزشکی تدریس میشود . این علم به شاخه های مختلفی نطیر آناتومی ماکروسکوپی ، آناتومی میکروسکوپی و جنین شناسی تقسیم می شود.

کتاب آناتومی گری یکی از کتب ارزشمند آناتومی است که تجربیات دانشمندان بزرگ آناتومی را با تأکید بر ارتباط بالینی آنها در اختیار دانش پژوهان قرار می دهد. این کتاب که پس از بازنگری کوریکولوم پزشکی عمومی به عنوان یکی از منابع اصلی معرفی شده است در بسیاری از جنبه ها پیشرو بوده و می تواند راهگشای دانشجویان عزیز باشد. امید است ترجمه کتاب حاضر در پیشرفت علمی دانشجویان مفید و مؤثر باشد.

«آناتومی گری برای دانشجویان» کتابی مبتنی بر اصول بالینی برای فراگیری آناتومی انسان می باشد. کتاب برای دانشجویان در رشته های مختلف (نظیر پزشکی، دست ورزی، و فیزیوتراپی) طراحی شده است. دانشجویانی که با روش های سنتی، سیستمیک، ترکیب دو روش سنتی و سیستمیک و یادگیری مبتنی بر حل مسأله تحصیل می کنند، به ویژه دانشجویانی با محدودیت دروس تئوری و عملی آناتومی مواجه هستند، از مطالعه این کتاب بهره خواهند برد.

کتاب نوروآناتومی گری جلد4 برای دانشجویان 2020

نوروآناتومی

بخش 1: کلیات دستگاه عصبی

بخش 2: مغز

بخش 3:  تالاموس

بخش 4:  ساقه مغز

بخش 5:  نخاع

بخش 6:  هسته های قاعده ای

بخش 7:  مخچه

بخش 8:  سیستم بینایی

بخش 9:  سیستم دهلیی- شنوایی

بخش 10:  هیپوتالاموس

بخش 11:  سیستم لیمبیک و بویایی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند