1. انتشارات جعفری نوین
 2. پرستاری و مامایی
 3. پرستاری
 4. اصول پرستاری تیلور2019 مهارت های بالینی پرستاری ویرایش پنجم
اصول پرستاری تیلور2019 مهارت های بالینی پرستاری ویرایش پنجم بشری
اصول پرستاری تیلور2019 مهارت های بالینی پرستاری ویرایش پنجم بشری بشری  
اصول پرستاری تیلور2019 مهارت های بالینی پرستاری ویرایش پنجم بشری بشری  

اصول پرستاری تیلور2019 مهارت های بالینی پرستاری ویرایش پنجم

کد کتاب 105282

کتاب اصول پرستاری تیلور مهارت های بالینی پرستاری 2019

ویرایش پنجم

تعداد صفحه
399
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول پرستاری تیلور2019 مهارت های بالینی پرستاری ویرایش پنجم

دارای 20% تخفیف  

اصول پرستاری تیلور مهارت های بالینی پرستاری 

اصول پرستاری تیلور مهارت های بالینی پرستاری 

بخش اول: اقدامات پایه جهت مراقبت پرستاری

 1. ضدعفونی کردن و کنترل عفونت
 2. بررسی علائم حیاتی
 3. ایمنی بیمار
 4. اجرای داروها
 5. مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل جراحی

بخش دوم :ارتقاء پاسخ های فیزیولوژیکی سلامت

 1. بهداشت
 2. سلامت پوست و مراقبت از زخم
 3. فعالیت
 4. مدیریت درد و راحتی
 5. تغذیه
 6. دفع ادراری
 7. دفع روده ای
 8. اکسیژن درمانی
 9. مایعات، الکترولیت و تعادل اسید و باز

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند