1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. آناتومی/ نوروآناتومی
 4. آناتومی موضعی مقطعی بالینی
آناتومی موضعی مقطعی بالینی ابن سینا

آناتومی موضعی مقطعی بالینی

کد کتاب 105276

کتاب آناتومی موضعی مقطعی بالینی

تعداد صفحه
372
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
1

خرید آناتومی موضعی مقطعی بالینی

دارای 10% تخفیف  

کتاب آناتومی موضعی مقطعی بالینی

از آنجایی که آناتومی مقطعی ، پایه و اساس بسیاری از تصویربرداری ها است ، این منبع جدید موجب یادگیری ، شناسایی و به خاطر سپاری آسان ساختارهای آناتومیک در مقاطع مختلف می گردد.

 1. آناتومی موضعی قفسه سینه
 2. آناتومی مقطعی قفسه سینه
 3. آناتومی بالینی قفسه سینه
 4. آناتومی موضعی شکم
 5. آناتومی مقطعی شکم
 6. آناتومی موضعی لگن
 7. آناتومی مقطعی لگن
 8. آناتومی بالینی شکم و لگن
 9. آناتومی موضعی اندام فوقانی
 10. آناتومی مقطعی اندام فوقانی
 11. آنتومی موضعی اندام تحتانی
 12. آناتومی موضعی اندام فوقانی
 13. آناتومی موضعی سر
 14. آناتومی موضعی نورون ها
 15. آناتومی مقطعی سر
 16. آناتومی موضعی گردن
 17. آناتومی مقطعی گردن
 18. آناتومی بالینی سر و گردن

کتاب های مرتبط با آناتومی موضعی مقطعی بالینی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند