1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. آناتومی گری برای دانشجویان 2020 (جلد2 ) اندام
آناتومی گری برای دانشجویان 2020 (جلد2 ) اندام ابن سینا
آناتومی گری برای دانشجویان 2020 (جلد2 ) اندام ابن سینا ابن سینا  
آناتومی گری برای دانشجویان 2020 (جلد2 ) اندام ابن سینا ابن سینا  

آناتومی گری برای دانشجویان 2020 (جلد2 ) اندام

کد کتاب 105270

کتاب آناتومی گری برای دانشجویان اندام جلد2  2020

تعداد صفحه
323
چاپ
رنگی
زبان
فارسی
سال نشر
1400
شابک
9786008874881
قطع
وزیری
مترجم
دکتر غلام رضا حسن زاده - دکتر سید بهنام الدین جامعی و...
نوبت چاپ
دوم
نویسنده

خرید آناتومی گری برای دانشجویان 2020 (جلد2 ) اندام

دارای 21% تخفیف  

کتاب آناتومی گری برای دانشجویان 2020 (جلد2 ) اندام

در متن این کتاب، موارد بالینی در انتهای فصول، و در قسمت آناتومی سطحی بازنگری و به روز کرده ایم. ثانیا مطالب بالینی جدیدی را افزوده ایم تا خواننده، مثال های مرتبط با اطلاعات آناتومیک را با شرایط بالینی به روز نماید.

آناتومی (کالبد شناسی) انسانی ، پایه و اساس پزشکی است که در مراحل اولیه تحصیلی کلیه دانشجویان علوم پزشکی تدریس میشود . این علم به شاخه های مختلفی نطیر آناتومی ماکروسکوپی ، آناتومی میکروسکوپی و جنین شناسی تقسیم می شود.

کتاب آناتومی گری یکی از کتب ارزشمند آناتومی است که تجربیات دانشمندان بزرگ آناتومی را با تأکید بر ارتباط بالینی آنها در اختیار دانش پژوهان قرار می دهد. این کتاب که پس از بازنگری کوریکولوم پزشکی عمومی به عنوان یکی از منابع اصلی معرفی شده است در بسیاری از جنبه ها پیشرو بوده و می تواند راهگشای دانشجویان عزیز باشد. امید است ترجمه کتاب حاضر در پیشرفت علمی دانشجویان مفید و مؤثر باشد.

«آناتومی گری برای دانشجویان» کتابی مبتنی بر اصول بالینی برای فراگیری آناتومی انسان می باشد. کتاب برای دانشجویان در رشته های مختلف (نظیر پزشکی، دست ورزی، و فیزیوتراپی) طراحی شده است. دانشجویانی که با روش های سنتی، سیستمیک، ترکیب دو روش سنتی و سیستمیک و یادگیری مبتنی بر حل مسأله تحصیل می کنند، به ویژه دانشجویانی با محدودیت دروس تئوری و عملی آناتومی مواجه هستند، از مطالعه این کتاب بهره خواهند برد.

کتاب آناتومی گری برای دانشجویان اندام جلد2  2020

1: اندام تحتانی

 مرور منطقی

 مقدمه کلی

 عملکرد

 اجزا

 مجاورت با نواحی دیگر

 نکات مهم

 آناتومی ناحیه ای

 ناحیه گلوتئال

 ران

 ساق

 پا

 آناتومی سطحی

 موارد بالینی

2: اندام فوقانی

 مرور منطقی

 توصیف عمومی

 عملکردها

 اجزا

 ارتباط با نواحی دیگر

 نکات مهم

 آناتومی ناحیه ای

 شانه

 آگزیلا

 بازو

 مفصل آرنج

 حفره کوبیتال

 ساعد

 کمپارتمان قدامی ساعد

 کمپارتمان خلفی ساعد

دست

 آناتومی سطحی

 موارد بالینی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند