[ 02166493154 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
  1. انتشارات جعفری
  2. آزمون
  3. دستیاری/ پیش کارورزی
  4. کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی 10 منطقه امایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی 1398

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی 10 منطقه امایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی 1398

کد کتاب 105768

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی 10 منطقه امایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی

فهرست

پرسش ها و پاسخ های تشریحی مشترک

پرسش ها و پاسخ های تشریحی منطقه اول آمایشی

پرسش ها و پاسخ های تشریحی منطقه دوم آمایشی

پرسش ها و پاسخ های تشریحی منطقه سوم آمایشی

پرسش ها و پاسخ های تشریحی منطقه چهارم آمایشی

پرسش ها و پاسخ های تشریحی منطقه پنجم آمایشی

پرسش ها و پاسخ های تشریحی منطقه ششم آمایشی

پرسش ها و پاسخ های تشریحی منطقه هفتم آمایشی

پرسش ها و پاسخ های تشریحی منطقه هشتم آمایشی

پرسش ها و پاسخ های تشریحی منطقه نهم آمایشی

پرسش ها و پاسخ های تشریحی منطقه دهم آمایشی

 

1,298,000
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی 10 منطقه امایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی 1398

5
1,298,000 ریال
0 ريال
0 ريال

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی 10 منطقه امایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی

اکثر سوالات این کتاب از مباحث با کاربرد بالینی در رشته ی بیهوشی طراحی شده است .

کتاب های مرتبط با کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی 10 منطقه امایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی 1398

بیهوشی