1. انتشارات جعفری نوین
 2. آزمون
 3. دستیاری/ پیش کارورزی
 4. مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی 10 منطقه امایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی 1398
مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی 10 منطقه امایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی 1398 آرتین طب

مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی 10 منطقه امایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی 1398

کد کتاب 105264

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی 10 منطقه امایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی 1398

تعداد صفحه
500
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
1

خرید مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی 10 منطقه امایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی 1398

دارای 5% تخفیف  

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی 10 منطقه امایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی

اکثر سوالات این کتاب از مباحث با کاربرد بالینی در رشته ی بیهوشی طراحی شده است .

 1. پرسش ها و پاسخ های تشریحی مشترک
 2. پرسش ها و پاسخ های تشریحی منطقه اول آمایشی
 3. پرسش ها و پاسخ های تشریحی منطقه دوم آمایشی
 4. پرسش ها و پاسخ های تشریحی منطقه سوم آمایشی
 5. پرسش ها و پاسخ های تشریحی منطقه چهارم آمایشی
 6. پرسش ها و پاسخ های تشریحی منطقه پنجم آمایشی
 7. پرسش ها و پاسخ های تشریحی منطقه ششم آمایشی
 8. پرسش ها و پاسخ های تشریحی منطقه هفتم آمایشی
 9. پرسش ها و پاسخ های تشریحی منطقه هشتم آمایشی
 10. پرسش ها و پاسخ های تشریحی منطقه نهم آمایشی
 11. پرسش ها و پاسخ های تشریحی منطقه دهم آمایشی

کتاب های مرتبط با مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی 10 منطقه امایشی ارتقاء دستیاری بیهوشی 1398

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند