1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. آموزش جراحی بر اساس شواهد بالینی OSCE
آموزش جراحی بر اساس شواهد بالینی OSCE انتشارات رویان پژوه

آموزش جراحی بر اساس شواهد بالینی OSCE

کد کتاب 105241

کتاب آموزش جراحی بر اساس شواهد بالینی OSCE

تعداد صفحه
136
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آموزش جراحی بر اساس شواهد بالینی OSCE

دارای 3% تخفیف  

کتاب آموزش جراحی بر اساس شواهد بالینی OSCE

این کتاب مناسب برای آموزش متخصصین جراحی عمومی، پزشکان عمومی و دانشجویان پزشکی، همچنین برای دستیاران جراحی جهت امتحانات OSCEو بورد شفاهی

و دانشجویان پزشکی جهت امتحانات OSCE

کتاب آموزش جراحی بر اساس شواهد بالینی OSCE

فهرست مطالب

راهنمای ساده برای برگزاری آزمون بالینی ساختاردار عینی برای گروه جراحی عمومی objective strustured (osce)clinical examination

PMP

ORDER

SKILLS

کتاب های مرتبط با آموزش جراحی بر اساس شواهد بالینی OSCE

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند